Kako tarot funkcionira?

Kako tarot funkcionira?

Kako tarot funkcionira

Tarot se najčešće doživljava kao sredstvo za divinaciju. Tradicionalno tarot čitanje uključuje pitača, nekoga tko traži odgovore na osobna pitanja i tumača, nekoga tko zna protumačiti karte. Nakon što pitač promješa karte i presječe ih, tumač odabrane karte posloži na točno određeni način. Svaka pozicija u otvaranju ima značenje kao i svaka pojedina karta. Tumač kombinira ova dva značenja kako bi došao do odgovora na postavljeno pitanje.

Ovo je jednostavan proces, ali rijetko kada je tako prezentiran. U filmovima uvijek vidimo da se tarot koristi u nekoj mračnoj zabačenoj sobi. U sjenovitom kutu obično se nalazi stara žena koja tumači karte nervoznoj mladoj djevi. Njezin izborani prst pada na kartu Smrti. Djevojka se povlači prestravljena propašću koja će ju zateći.

Puno je teorija o tome kako tarot funkcionira

U ovom momentu sa sigurnošću se može reći samo to da niti jedna od njih nije sto posto potvrđena. Ipak, jedna teorija odudara od ostalih. Riječ je o podsvijesti, dubokoj razini memorije koja postoji u svima nama, ali koja se nalazi izvan svakodnevnog iskustva. Iako većinu vremena ignoriramo akcije učinjene pod utjecajem podsvijesti, ona suptilno utječe na sve što činimo. U svom radu Sigmund Freud je isticao iracionalni, primitivni dio podsvijesti. Smatrao je da je podsvijest dom našim najskrivenijim željama i potrebama. Njegov kolega Carl Jung naglašavao je pozitivni, kreativni aspekt podsvijesti. Nastojao je dokazati da podsvijest sadrži kolektivnu komponentu koja dodiruje univerzalne kvalitete.

Možda nikada nećemo spoznati punu moć podsvijesti, ali postoje načini da se ona istražuje. Mnoge su tehnike razvijene u ovu svrhu kao npr. psihoterapija, tumačenje snova, vizualizacija i meditacija. Tu je i online tarot, naravno.

Primjerice, petica mačeva. Na karti se nalazi muškarac koji drži tri mača i gleda u druge ljude u daljini. Druga dva mača leže na zemlji. Kako gledam ovu kartu polako razvijam priču. Vidim muškarca koji je zadovoljan bitkom u kojoj je pobjedio. Vrlo je zadovoljan što posjeduje sve mačeve. Drugi su poraženi i utučeni. Ja sam u obzir uzeo jednu sliku i na nju proicirao priču. Za mene ovo je jedino moguće tumačenje.

Netko drugi mogao je zamisliti potpuno drugačiju priču. Možda muškarac pokušava podignuti mačeve. Zove ostale da mu pomognu, ali oni odbijaju. Ili, druga dvojica su se međusobno borili, a ovaj treći ih je uspio uvjeriti da prestanu.

Poanta je da sam od svih mogućih objašnjenja odabrao najočiglednije. Zašto? Zato jer je u ljudskoj prirodi da proicira podsvjesni materijal na objekte u okruženju. Realnost uvijek tumačimo na temelju unutarnjeg stanja.

Projekcija je jedan od razloga zašto su tarot karte tako vrijedne. Intrigantne slike i simboli su učinkoviti u istraživanju podsvijesti. Ovo je osobni aspekt tarota, ali karte imaju i kolektivnu komponentu. Kao ljudi, imamo slične potrebe i iskustva. Slike na kartama hvataju te univerzalne momente stalno ih izbacujući na površinu. Ljudi slično reagiraju na tarot karte zato što predstavljaju arhetipove. Tijekom stoljeća tarot se razvio u kolekciju bazičnih obrazaca razmišljanja i osjećanja.

Primjerice, tarot karta Vrag predstavlja erotiku kao jednu temu koja je zajednička svim ljudima. Ili Mjesec koji pokriva područje raznih ovisnosti. Ljubavnici pokrivaju još jednu univerzalnu temu, brak. Papa se odnosi na sustav uvjerenja po kojima živimo i na vjeru ili religiju dok se Pravda tiče pisanih pravila odnosno zakona.

Moć tarota proizlazi iz kombiniranja personalnog i univerzalnog.